سیدا4+
تعداد افراد حاضر در سایت: 1
يکشنبه 29 مهر ماه 1397
1
مهر 29 يکشنبه 54.198.55.167
نسخه 97.06.04
 
 
قابل توجه دانشجویان گرامی
 • زمان انتخاب واحد نیمسال اول 98-97 : 12 الی 21 شهریور (مطابق زمانبندی یکپارچه سازمان مرکزی)بر اساس بخشنامه سازمان مرکزی ، در صورت انتخاب واحد و تعیین تکلیف نیمسال جاری در موعد مقرر ، نرخ افزایش 10 درصد و خارج از موعد مقرر 12.5 درصد اعمال خواهد شد
 • اطلاعیه پذیرش دانشجو در واحد هیدج
  پرتال دانشگاه
  مفاد مهم آیین نامه آموزشی
  راهنمای سامانه پیامکی
  سامانه تحصیلات تکمیلی
  چارت دروس

  1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
  2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
  3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

  1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
  2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
  3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

  1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
  2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
  3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

  1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
  2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
  3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

  1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
  2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
  3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

  1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
  2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
  3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

  1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
  2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
  3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.

  1- توصيه مي شود از مرورگر هاي مطمئن و بروز (مانند گوگل کروم و فايرفاکس) استفاده کنيد.
  2- رمز عبور خود را در فواصل زماني کوتاه تغيير دهيد.
  3- پس از انجام و اتمام كار، حتما از سيستم خارج شويد.